saperator-bg

#ThePowerOfHeat virtuální konference

calendar 23.11.2021
Kogenerační jednotky mají jakožto flexibilní zdroj elektrické a tepelné energie široký způsob využití. Kromě různých oblastí nasazení mohou totiž spalovat i různá plynná paliva. V souvislosti se zvyšujícími se požadavky na celkovou dekarbonizaci energetiky se ve spojitosti s kogenerací stále častěji začíná objevovat i další druh paliva, tzv. obnovitelný zemní plyn nebo též biometan, který se vyrábí z bioplynu vzniklého v bioplynových stanicích.

Hlavním tématem této konference byla Zelená dohoda pro Evropu (tzv. European Green Deal), což je soubor politických iniciativ Evropské unie, jejichž hlavním cílem je klimaticky neutrální Evropa v roce 2050. Základem této dohody je i baliček opatření tzv. Fit for 55, jehož obsahem jsou legislativní návrhy v oblasti klimatu, energetiky a dopravy.

Právě kogenerace má podle jednotlivých řečníků nezastupitelnou roli při přechodu na bezemisní energetiku stojící na obnovitelných zdrojích. „Kogenerační jednotka je efektivní, účinný a flexibilní zdroj elektrické energie a tepla. Přispívá k decentralizaci energetiky, a navíc je i ekologickou alternativou např. pro odstavované uhelné elektrárny, kterou je možné uplatnit prakticky okamžitě.“ řekl na konferenci náš CEO Vladimír Hlavinka.

„Kromě toho může kogenerace nabídnout i tzv. zápornou regulaci v případě nadvýroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, jelikož ji lze jednoduše vypnout. V mnoha případech slouží kogenerační jednotka také jako záložní zdroj energie; může totiž fungovat i v tzv. ostrovním režimu.“ doplnil na další přednášce Jiří Janša, zástupce obchodního ředitele TEDOM v diskuzi na téma účinnosti řešení, které nás mají přiblížit k cílům pro rok 2050.

Více informací se dozvíte zde: https://powerofheat.eu/