saperator-bg

TEDOM posiluje pozici na polském trhu

calendar 24.03.2021
Naše dceřiná společnost TEDOM Poland podepsala včera ve Varšavě rámcovou smlouvu na dodávky kogeneračních jednotek s firmou Veolia Energia Polska. Obě firmy vyjádřily vůli spolupracovat v oblasti kogenerace po dobu několika následujících let.

Veolia Energia Polska je významným hráčem na poli energetiky a teplárenství na polském trhu, který si je vědom důležitosti kogenerační technologie v oblasti tepelného hospodářství v Polsku. V této zemi již několik let probíhá program, který má za cíl omezit závislost polské energetiky na uhlí. Součástí programu je i podpora kogenerace jako optimální technologie pro dekarbonizaci polské energetiky.

Vážíme si nového partnerství a těšíme se na projekty, které z této spolupráce vzejdou.

 width=