saperator-bg

TEDOM ESCO poskytuje inovativní řešení pro správu energetiky ve firmách

calendar 02.04.2024

V době dynamických změn v energetickém sektoru je pro firmy klíčové aktivně spravovat svou energetiku. Skupina TEDOM ESCO přináší inovativní řešení a služby, která firmám pomáhají přizpůsobit se novému vývoji. Její ředitel, Lukáš Dobeš, prozrazuje, jak pomáhá podnikům dosáhnout efektivity, nezávislosti a bezpečnosti dodávek energií.

Proč je pro firmy v současné době důležité věnovat pozornost energetice?

Energetika prochází transformací, jež je motivována snahou o dosažení dekarbonizace. To s sebou přináší mnoho výzev, ale také příležitostí k vytvoření bezpečného, nezávislého a ekonomicky výhodného energetického systému. Je na každé firmě, jak se s tímto vývojem vyrovná a zda z něj dokáže profitovat. Nicméně zaspat a nevěnovat této problematice pozornost je jednoznačně nejhorší možná volba. 

 

Jakým způsobem pomáhá firmám TEDOM ESCO?

Naším cílem je poskytnout firmám takové služby, aby dokázaly využít veškeré příležitosti, které současný trh nabízí. Nikdy v historii nebyl trh tak volatilní a ti, kteří svou energetiku zanedbají, si zbytečně připlatí. Kdo si naopak vybuduje správné energetické portfolio, může významně ušetřit a své riziko rozložit.

Našim zákazníkům nabízíme komplexní energetická řešení, která zahrnují posouzení současného stavu energetických zdrojů a návrh na jejich optimalizaci. Vše dokážeme nejen navrhnout, ale i vybudovat a provozovat, a to i bez vlastní finanční investice klienta.

Pro firmy je důležité přizpůsobovat svou spotřebu nízkým cenám elektřiny v době jejího přebytku, a naopak v době vysokých cen vyrábět elektřinu z vlastních zdrojů. Těmi mohou být např. kogenerační jednotky nebo fotovoltaické elektrárny. Firemní energetický systém je možné doplnit i o akumulaci, která tyto výkyvy v cenách elektřiny v průběhu dne dokáže překrýt.

 

Jakým výzvám čelí probíhající energetická transformace?

Energetická transformace směřuje k masivnímu přechodu k bezemisní energetice, na který ale nejsme v mnoha ohledech připraveni. Fotovoltaické elektrárny dosahují účinnosti kolem 20 %, větrné elektrárny sice okolo 40 %, ale jejich roční využití je v našich podmínkách do 15 %. Oproti tomu třeba u jaderné elektrárny je to přibližně 85 %. Nahrazení 1 GW instalovaného výkonu v klasických elektrárnách by tedy vyžadovalo 6 GW obnovitelných zdrojů. Aby to vůbec stačilo, tyto zdroje by musely produkovat elektřinu nepřetržitě po celý rok, což však není možné, neboť jsou závislé na příznivých podmínkách. Tím vznikají problémy, které musíme postupně řešit, zejména nevyvážený poměr mezi výrobou a spotřebou elektřiny.

Ukázka dvou dnů v září ilustruje problémy s distribucí elektřiny: na jednom grafu je nedostatek elektřiny s cenou přesahující 400 €, zatímco na druhém je přebytek elektřiny a cena je záporná. Tento jev se často vyskytuje o víkendech, kdy je nižší poptávka po elektřině.

Setkání obnovitelných zdrojů s tradičními navíc vedlo k přetížení distribučních sítí. Instalace desítek tisíc nových zdrojů je na několika místech přetížila natolik, že již není možné připojit další zdroje. Je tedy nezbytné investovat do posílení distribučních sítí.

A úplně nejdůležitější bude do budoucna sezónní akumulace, která umožní odstavit uhelné elektrárny. Ta však zatím téměř neexistuje

 

Jaké příležitosti se naopak skrývají v energetické transformaci, a jak by firmy měly postupovat, aby je co nejlépe využily?

Velice důležitý prvek pro přizpůsobení se nové situaci na trhu je flexibilita.  To znamená schopnost rychle reagovat na změny v poptávce a nabídce elektřiny. Cílem je udržet energetickou rovnováhu v síti, což znamená produkovat elektřinu v takovém množství, které je v daném okamžiku spotřebováno. V budoucnosti se bude klást důraz hlavně na využití decentralizovaných zdrojů, aktivní zapojení spotřebitelů do řízení flexibilního provozu a samozřejmě na akumulaci. Odběratelé se tak v případě potřeby stanou i dodavateli. V TEDOM ESCO umožňujeme klientům zapojit se do agregačních bloků pro poskytování podpůrných služeb pro ČEPS a profitovat tak z poskytování flexibility.

Co nás odlišuje od jiných dodavatelů služeb, je skutečnost, že klientům nenabízíme unifikované řešení. Namísto toho se soustřeďujeme na individuální přístup a komplexní energetická řešení na míru. Klientovi například připojíme kogenerační jednotku, kterou propojíme s dalšími zdroji a spotřebiči energie, jako jsou fotovoltaické elektrárny nebo tepelná čerpadla a elektrokotle. Tím vznikne synergický efekt, který umožňuje rozložení rizika a poskytuje klientům maximální bezpečnost a nezávislost. Díky tomuto přístupu jsou firmy schopny flexibilně reagovat na aktuální ceny elektřiny a plynu a přizpůsobit jim svůj odběr, případně vlastní výrobu. S tím souvisí i využívání dynamických tarifů, které zohledňují aktuální ceny na spotovém trhu, které firmám také nabízíme. Takto mohou firmy využít příležitosti a prosperovat v rámci nového energetického prostředí.

Pokud se budete chtít dozvědět více o změnách v energetice, píšu pravidelně i příspěvky na sociální síti LinkedIn.

 

Jaký byl vývoj TEDOM ESCO a proč došlo ke změně názvu z TEDOM Operation?

TEDOM začínal jako výrobce kogeneračních jednotek, které od začátku servisoval. Postupně se začal rozrůstat o další produkty a služby v oblasti energetiky, a vznikly mimo jiné i společnosti TEDOM energie, power a trading, které jsou sloučeny pod skupinu TEDOM ESCO. Nový název (Energy Service COmpany) přesněji vystihuje naši činnost, tedy poskytování široké škály energetických řešení včetně návrhů a realizace, provozování energetické infrastruktury, výroby energie a dodávky energie. Hlavními produkty TEDOM ESCO jsou:

  • Dodávky elektřiny, plynu, poradenství v udržitelné energetice, fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla.
  • Provoz kogeneračních jednotek, fotovoltaických elektráren, služby výkonové rovnováhy, agregace flexibility.
  • Bilanční služby v energetice, velkoobchod s energiemi.

 

Děkuji za rozhovor.