saperator-bg

SETKÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ TEDOM

calendar 24.06.2022
Tento rok jsme se konalo v pořadí již 11 setkání pro naše obchodní partnery, které pravidelně pořádáme jednou za dva roky. V důsledku celosvětové pandemie jsme však tento interval byli tentokrát nuceni protáhnout o jeden rok.

Setkání se konalo v Praze v hotelu Corinthia Panorama, kam se tentokrát sjelo bezmála 40 zástupců našich partnerských firem z 15 zemí celého světa – od Japonska, řadu evropských zemí až po USA. Dále zde byli přítomni i zástupci našich poboček z Německa, Polska a USA.

Během akce měli účastníci možnost seznámit se s vývojem nových produktů, s novými službami nebo i s tím, jaké aktivity podnikáme v oblasti vodíkové kogenerace. Důležité bylo ale především to, že jsme měli společně možnost diskutovat a vyměňovat si zkušenosti z prodeje a servisu kogeneračních jednotek TEDOM v různých částech světa.

Součástí programu byla i příjemná procházka na Petřín s ochutnávkou piva v Klášterním pivovaru Strahov.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a věříme, že si odnesli spoustu nových poznatků a skvělých zážitků.