Spolehlivost na prvním místě

Provoz kogenerační jednotky přináší značné úspory nebo vytváří zisk. Aby jednotka plnila svůj účel, musí zůstat v provozu.

Každý zákazník si lehce spočítá, o kolik přichází, je-li jednotka mimo provoz.

MONITORING PROVOZU
Spolehlivost na prvním místě

Servis TEDOM nabízí tyto služby

strediska
Servis kompletní
kogenerační jednotky
motor
Generální opravy motorů
i celé kogenerační jednotky
nahradni-dily
Dodávku originálních
náhradních dílů
analyza
Monitoring provozu kogeneračních jednotek
vybaveni
Celkovou diagnostiku stavu kogenerační jednotky
skoleni
Odborná školení provozovatelů
a servisních pracovníků

Servisní balíčky a připojištění

Servisní připojištění probíhá na základě pravidelného poplatku z vyrobeného množství elektřiny. Jeho smyslem je záruka zákazníkovi, že zaplatí za servis pouze dopředu sjednanou cenu. Zákazník tedy ví, s čím má počítat. Součástí kompletního servisního připojištění je i garance provozuschopnosti jednotky spojená s případným odškodněním za dobu, kdy jednotka není v provozu.

1. Základní balíček

Zahrnuje plánovanou i neplánovanou údržbu motorgenerátoru kogenerační jednotky. Tento balíček je využíván i provozovateli jiných kogeneračních jednotek než TEDOM.

2. Základní balíček PLUS

Zahrnuje nejen plánovanou či neplánovanou údržbu motorgenerátoru kogenerační jednotky, ale také plánovanou údržbu ostatních částí kogenerační jednotky.

3. Rozšířený balíček

Zahrnuje jako v předchozím případě plánovanou či neplánovanou údržbu motorgenerátoru kogenerační jednotky, včetně plánované údržby ostatních částí kogenerační jednotky.

Navíc zahrnuje dodávku, výměnu a zpětný odběr použitého oleje arozbor vzorků oleje pro stanovení intervalu jeho výměny.

Součástí je také dodávka, výměna a zpětný odběr nemrznoucích náplní jednotlivých okruhů kogenerační jednotky.

4. Balíček KOMPLET

Zahrnuje jako v předchozím případě plánovanou či neplánovanou údržbu motorgenerátoru kogenerační jednotky, dodávku, výměnu a zpětný odběr použitého oleje a rozbor vzorků oleje pro stanovení intervalu jeho výměny.

Součástí je také dodávka, výměna a zpětný odběr nemrznoucích náplní jednotlivých okruhů kogenerační jednotky.

Navíc zahrnuje i neplánovanou údržbu ostatních částí kogenerační jednotky (tepelné moduly, spalinová trasa, rozváděče apod.), pravidelné boroskopické kontroly spalovacích prostorů motoru a garance, sledování a vyhodnocování spolehlivosti provozu kogenerační jednotky.

Výsledný rozsah služeb je vždy složen podle požadavků provozovatele a přizpůsoben jeho potřebám.

Zavřít

Zaslat dotaz