Servisní činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím firemních servisních posádek rozmístěných po celé ČR, v zahraničí pak prostřednictvím našich smluvních partnerů. Veškerá servisní činnost je řízena zkušenými pracovníky z jednoho místa, a to z centrálního dispečinku firmy TEDOM.

Mimo standardní pracovní dobu je servis zabezpečen systémem pohotovostních služeb. Dispečeři jsou k dispozici v pracovní dny od 6:00 do 22:00, ve dnech pracovního klidu nebo volna od 8:00 do 20:00 hod. Mimo tuto dobu jsou servisní požadavky přijímány prostřednictvím záznamníku.

Vaše servisní požadavky či případné poruchy prosím hlaste na těchto telefonních číslech:

Pevná linka: +420 953 322 121
Pevná linka: +420 953 322 121
Mobil: +420 602 723 522, +420 606 180 757
E-mail: dispecink@tedom.com

Po 16. hodině je linka přesměrována na mobilní telefon službu konajícího dispečera.