saperator-bg

PROPAN JE ÚSPORNOU ALTERNATIVOU K ZEMNÍMU PLYNU

calendar 30.08.2022
Kogenerační jednotky mohou být provozovány nejenom na zemní plyn, vodík či různé druhy bioplynů, ale pro jejich provoz je možné využít také propan (zkapalněný ropný plyn). Vedle vysoké efektivity, flexibilního provozu a nízkých emisí je tak v dnešní době jejich další nespornou výhodou také úsporný provoz na toto palivo.

Pro kogeneraci tak existuje mnoho vhodných oblastí nasazení. Provoz takové jednotky je pak velmi spolehlivý a její životnost se počítá při správném servisu na mnoho let. Vzhledem k současné geopolitické situaci v Evropě a také v důsledku zcela nestandardní situace na trhu s elektřinou a zemním plynem je propan další zajímavou, a hlavně vysoce úspornou alternativou, a to především díky jeho výrazně nižší ceně oproti aktuální ceně zemního plynu.

Kogenerační jednotky tak znovu prokazují, že mohou rychle reagovat na změny na trhu a nabídnout i méně obvyklé, ale funkční řešení.

TEDOM má s výrobou a provozováním kogeneračních jednotek na propan bohaté zkušeností. První kogenerační jednotku spalující propan jsme do provozu uvedli už v roce 2003 v Litvě. Další jednotky našly uplatnění v řadě oblastí, jako např. v průmyslu, nákupních centrech, hotelech, bazénech a wellness centrech. Vesměs se jedná o tzv. ostrovní provozy s vlastními zásobníky, tj. o místa, kde není k dispozici potřebná plynová infrastruktura.

V minulosti se nejednalo o příliš poptávané řešení, i přesto jsme zrealizovali bezmála 50 projektů v 15 zemích světa, kdy byla do provozu uvedena jednotka spalující propan. Nejčastěji instalovanými modely jsou jednotky Micro 30, Cento 80 a 150, jsme ale připraveni i na dodávky jednotek s vyššími výkony. Kromě nových jednotek nabízíme zákazníkům i možnost úpravy stávajících kogeneračních jednotek na zemní plyn pro spalování propanu.