Certifikace ISO

Politika firmy TEDOM a.s. v oblasti kvality a péče o životní prostředí

Náplní naší činnosti je prodej energeticky úsporné technologie (kogenerační jednotky) a dodávka tepelné a elektrické energie s co možná nejvyšší účinností při výrobě. Tím je dán přínos produktu TEDOM a.s. životnímu prostředí, konkrétně jde o úsporu primárních energetických zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů.

Společnost TEDOM je rozhodnuta také plnit požadavky a očekávání zákazníků pokud jde o jakost všech služeb, které zajišťuje. Jedním z hlavních činitelů zakládajících úspěšnou činnost společnosti je systematické a průhledné řízení práce na všech stupních. Úspěch vychází především z uplatňování a udržování systému vedení, který je zaměřen na trvalé zlepšování činnosti a vzájemného plnění a respektování potřeb a požadavků všech spolupracujících stran uvnitř i vně firmy.

Certifikáty ISO společnosti TEDOM a.s.:

Související dokumenty:

Politika TEDOM a.s. v oblasti kvality a péče o životní prostředí
Registr environmentálních aspektů s významnými dopady
Manuál výcviku externích osob
Všeobecné nákupní podmínky
Osvědčení o zapojení společnosti TEDOM a.s. do systému Sdruženého plnění EKO-KOM

 

Poslat dotaz Sledujte TEDOM
Zavřít

Zaslat dotaz