Daniel Dvořák

Service Manager

TEDOM, s.r.o. (servisné centrum Bratislava)

Bojnická 18
831 04 Bratislava
SLOVAKIA