Elektřina a teplo z jednoho zdroje

Tradiční výroba elektřiny bývá velmi neefektivní.
Teplo, které při ní vzniká, se nijak nevyužívá. Kogenerační jednotky však toto teplo využít dovedou.

Princip kogenerace
Elektřina a teplo z jednoho zdroje

Přednosti kogeneračních jednotek TEDOM

konstrukce
Konstrukce jednotlivých modelových řad je navržena tak, aby kogenerační jednotky dosahovaly co nejvyšší účinnosti a aby byla jejich instalace co nejsnazší.
zivotnost
Dlouhá životnost a spolehlivost kogeneračních jednotek TEDOM je výsledkem neustálého vývoje všech jejich komponent a optimalizací servisních intervalů.
provoz
Provoz kogeneračních jednotek TEDOM je plně automatický, provoz jednotek lze sledovat a řídit i na dálku prostřednictvím připojení k Internetu.

Modelové řady kogeneračních jednotek TEDOM

MICRO

20 - 50 kW

CENTO

75 - 220 kW

FLEXI

250 - 555 kW

QUANTO

600 - 4 500 kW

Uplatnění plynových kogeneračních jednotek

spotreba-tepla

Kogenerační jednotky naleznou svoje uplatnění ve všech budovách s vysokou a relativně stálou spotřebou tepla.

bioplyn

Kogenerační jednotky mohou spalovat kromě zemního plynu či LPG také různé druhy bioplynu. Tato vlastnost výrazně rozšiřuje možnosti jejich využití.

elektrina

Provoz kogeneračních jednotek není závislý na povětrnostních podmínkách. Pro svou flexibilitu výroby elektřiny a tepla jsou často základem velkých energetických center.

Palivo pro kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky TEDOM spalují nejen zemní plyn či LPG, ale také různé druhy bioplynu. Ten vzniká například rozkladem biomasy v zemědělských bioplynových stanicích, na skládkách komunálního odpadu nebo při čištění odpadních vod. Pro výrobu elektřiny lze použít i důlní plyn vznikající při těžbě uhlí či v uzavřených dolech, nebo doprovodný plyn při těžbě ropy.

Provedení kogeneračních jednotek TEDOM

vhodné pro odhlučněné strojovny

BEZ KAPOTY

vhodné pro všechny typy budov

S KAPOTOU

odolné proti nepříznivým povětrnostním vlivům

KONTEJNEROVÉ

Poslat dotaz Sledujte TEDOM Odebírat newsletter
Zavřít

Zaslat dotaz