saperator-bg

Kogenerační jednotka TEDOM Quanto 1000 sníží náklady na vytápění v Českém Těšíně

calendar 12.07.2023
V červnu 2023 jsme společnosti Teplo Těšín a.s. dodali kogenerační jednotku TEDOM Quanto 1000 na zemní plyn o elektrickém výkonu 1 MW. Právě teď probíhá její instalace a další přípravné práce na sídlišti Hrabinská ve městě Český Těšín. Hlavním cílem této investice je snížení nákladů spojených s vytápěním. Teplo Těšín a.s. plánuje tuto výhodnou cenu tepla postupně přinést všem svým odběratelům. Zkušební provoz jednotky je naplánován na říjen 2023.

Kogenerační jednotka je vybavena akumulační nádobou o objemu 100 kubíků, která bude sloužit k vyrovnávání nerovnováhy mezi výrobou a spotřebou tepla u zákazníků. Díky ní je možné během dne teplo akumulovat a následně ho využít v noci, kdy kogenerační jednotka není v provozu kvůli nižším cenám elektřiny. Vyrobená elektřina bude dodávána do sítě a bude tak tvořit dodatečný zdroj příjmu pro provozovatele kogenerace.

Tento projekt představuje přípravný krok směrem k zavedení komunitní energetiky ve městě. Ačkoli samotný energetický koncept čeká na schválení novely zákona LEX OZE II, město Český Těšín a společnost Teplo Těšín a.s. se již připravují na přínosy, které s sebou má tato nová legislativní úprava přinést. Místostarosta Jan Pekař vysvětluje, že díky tomuto projektu budou ve městě moci okamžitě využívat výhody nových právních předpisů, jakmile vstoupí v platnost.

Více o tomto projektu se můžete dozvědět zde: