saperator-bg

Informace pro obchodní partnery, zákazníky a provozovatele kogeneračních jednotek

calendar 19.05.2023
V průběhu roku 2022 došlo ke změně zdrojů plynu dodávaného do české plynárenské soustavy. Plyn v minulosti dodávaný primárně plynovody z Ruské federace byl nahrazen dodávkami norského a zkapalněného plynu z jiných zdrojů.

V této souvislosti došlo k významným změnám ve složení plynu. Současně docházelo v průběhu roku ke kolísání složení plynu v čase a větším rozdílům ve složení plynu mezi jednotlivými lokalitami v rámci ČR.

Dopad změny složení plynu na spalné teplo a Wobbeho index, o kterém jste byli distributorem plynu informováni, není z hlediska provozuschopnosti kogeneračních jednotek významný. Může způsobit rozdíly ve spotřebě paliva, účinnosti motoru a v ojedinělých případech může vyžadovat úpravy nastavení jednotky pro zajištění spolehlivosti startů a plnění emisních limitů.

Změna složení plynu má ale významný dopad na hodnotu tzv. metanového čísla. Minimální metanové číslo (MČ) potřebné pro bezproblémový provoz kogenerační jednotky se liší v závislosti na konkrétním typu. Minimální hodnotu MČ vyžadovanou pro vaši jednotku najdete v technické dokumentaci. Nejčastěji je vyžadována hodnota MČ > 80.

V minulosti se hodnoty metanové čísla plynu v české plynárenské síti pohybovaly v rozmezí MČ 85-93. Aktuálně se ale vyskytují i hodnoty MČ < 80. Pro eliminaci potenciálních negativních dopadů na kogenerační jednotku kontaktujte servis s informací o složení plynu ve vaší lokalitě. Složení plynu může poskytnout provozovatel distribuční soustavy.

TEDOM bude pro nové jednotky Cento, Flexi, nabízet vybavení detekcí klepání pro zvýšení úrovně ochrany motoru před dalšími možnými poklesy, jednotky Quanto D a Cento L jsou tímto systémem již vybaveny.

Spolu se změnou složení paliva se objevují i informace o vyšším obsahu síry v distribuovaném plynu. Podle ujištění plynárenských společností je obsah síry v souladu s technickými předpisy, ale vyšší než v plynu dodávaném z Ruské federace. V této souvislosti připomínáme, že je nezbytné provádět vzorkování a analýzy oleje dle požadavků dokumentace TEDOM, Technické instrukce – Mazací oleje a plánů údržby platných pro jednotlivé typy kogeneračních jednotek. V případě nevyhovujících výsledků analýz doporučujeme konzultaci se servisem TEDOM a případné zkrácení intervalů výměny oleje.

V případě snížení účinnosti kogenerační jednotky či zhoršení startovatelnosti jejího motoru kontaktujte prosím Monitoring fy TEDOM, kde prověříme Váš požadavek a provedeme optimalizaci nastavení.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese edt@tedom.com.

 

Stáhněte si oznámení zákazníkům