saperator-bg

Informace pro obchodní partnery, zákazníky a provozovatele kogeneračních jednotek

calendar 09.06.2023
Na základě Zákona č. 250/2021 Sb. došlo k zařazení kogeneračních jednotek (dále jen KJ) mezi vyhrazená plynová zařízení (dále jen VPZ).

S platností od 1. 7. 2022 platí pro provozovatele KJ povinnost zajišťovat mj. funkční zkoušky a komplexní zkoušky ochran před spuštěním soustrojí a následně, každých 12 měsíců, zajišťovat periodické funkční zkoušky, komplexní zkoušky ochran a zkoušky plynového zařízení (TPG 811 01).

Termín provedení vyjmenovaných zkoušek u VPZ, uvedených do provozu před datem účinnosti Zákona č. 250/2021 Sb., je stanoven nejpozději do 30. 6. 2023.

Podmínky pro provádění shora uvedených zkoušek definuje Nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Podkladem pro výchozí, nebo periodickou revizi VPZ je protokol o provedení výše uvedených zkoušek.

Firma TEDOM a.s. je držitelem oprávnění pro montáže, opravy, revize a zkoušky VPZ, sk. G4 (stabilní plynové motory ve strojovnách). Servisní technici, provádějící servis mají platná osvědčení pro montáže a opravy VPZ, resp. k provádění zkoušek VPZ. Jsme tedy připraveni provést kontrolu VPZ Vaší kogenerační jednotky (jednotek), a to při nejbližším výjezdu tak, abyste dostáli zákonným požadavkům.

Provedení kontroly je zpoplatněno tarifními cenami dle aktuálního ceníku. Doprava není součástí.

V případě zájmu o zajištění kontroly či dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese edt@tedom.com nebo telefonicky standardní cestou, jako objednáváte servis kogeneračních jednotek.

 

 

Stáhněte si informace pro obchodní partnery, zákazníky a provozovatele kogeneračních jednotek