saperator-bg

Evropská komise schválila český režim státní podpory KVET s rozpočtem 3,2 miliardy eur

calendar 28.05.2024

Evropská komise schválila český režim podpory výroby elektřiny z nových a modernizovaných vysoce účinných zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (KVET). Režim poběží do 31. prosince 2025 a jeho odhadovaný rozpočet činí 3,2 miliardy eur, tedy 75 miliard korun. 

Po dvou a půl letech vyjednávání se konečně může naplno rozběhnout rozvoj vysokoúčinných plynových kogenerací, které nahradí výrobu elektřiny a tepla z uhlí a budou sloužit jako flexibilní záloha k proměnlivé výrobě elektřiny z OZE. Očekává se, že tento režim přinese úspory CO2 ve výši přibližně 9,3 milionu tun ročně.

Kdo dosáhne na podporu

Příjemci jsou provozovatelé nových nebo modernizovaných zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v Česku, která splňují definici vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny stanovenou ve směrnici o energetické účinnosti.

Způsobilé jsou všechny technologie a projekty, které umožňují výrobu elektřiny z vysoce účinných zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, s výjimkou technologií a projektů využívajících pevná fosilní paliva, motorovou naftu a ropu.

Projekty s využitím zemního plynu budou muset buď uzavřít podporovaná zařízení, nebo umožnit přechod na plyny z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkové plyny do roku 2050, aby se zabránilo závislosti na zemním plynu.

Jak bude podpora vypadat

V rámci režimu bude mít podpora podobu výkupní prémie (bonusu) za každou MWh vyrobené elektřiny po dobu 15 let. Výše bonusu je stanovena na základě nabídkových řízení, s výjimkou malých zařízení do 1 MWe, kde je částka administrativně stanovena českým energetickým regulačním úřadem na ročním základě a omezena na mezeru ve financování.

Právě schválená notifikace platí pro nové výrobny uvedené do provozu do konce roku 2025. Provozní podpora jim je garantována na 15 let. (Pro nové zdroje, které budou uváděny do provozu od 1. 1. 2026, je potřeba zahájit proces pro získání notifikace co nejdříve.)

Co bude nyní následovat

  1. MPO vypíše první aukce podle nové notifikace pro jednotky nad 1 MW. Očekává se, že to udělá už v červnu, nicméně existuje zde povinná dvouměsíční lhůta zveřejnění. První aukce proběhne nejdříve v srpnu.
  2. ERÚ zahájí proces vydání cenového rozhodnutí pro jednotky do 1 MW, a pokud bude zelený bonus vyšší než nula, všichni provozovatelé jednotek dostanou bonus zpětně za roky 2023 a 2024 pro jednotky uvedené do provozu od 1. 1. 2022.
  3. O prázdninách již bude v běhu standardní proces vydání návrhu cenového rozhodnutí pro jednotky do 1 MW a v září dojde k vydání cenového rozhodnutí pro rok 2025, kde bude samostatně stanoven bonus jak pro jednotky do 31. 12. 2021, tak pro jednotky od 1. 1. 2022.