saperator-bg

Díky rychlé generální opravě kogenerační jednotky ušetřila bioplynová stanice v Pustějově bezmála 2 miliony korun.

calendar 14.06.2023
Generální oprava je zásahem, který pro provozovatele kogenerační jednotky představuje vesměs ztrátu, jelikož jednotka nedodává po dobu opravy potřebnou energii, negeneruje tedy zisk. Naší snahou je proto generální opravy provádět kvalitně a také co nejrychleji, abychom minimalizovali časové a finanční ztráty pro naše zákazníky.

V roce 2011 jsme nainstalovali kogenerační jednotku TEDOM Quanto D580 do bioplynové stanice ve městě Pustějov. Kogenerační jednotka je v provozu již více než 12 let a má za sebou přes 97 000 motohodin provozu. Během této doby byl jednotce poskytován pravidelný servis včetně jedné generální opravy.  

Na začátku roku 2023 jsme se společně s provozovatelem bioplynové stanice domluvili na další generální opravě. Pro dosažení maximální efektivity jsme naše servisní práce koordinovali s dalšími dodavateli na bioplynové stanici. K odstávce stroje došlo v pondělí 22.5.2023 v 7 hodin ráno a generální oprava byla dokončena ve čtvrtek 25.5.2023 ve 14 hodin.  

Celková doba odstávky tedy činila pouhých 79 hodin, což je výrazně méně než standardní doba trvání podobných oprav, která se pohybuje mezi 20 až 25 dny. V tomto případě došlo díky dobrému plánování a bezchybnému provedení opravy k celkové úspoře přibližně 20 dnů. Pokud vezmeme v potaz aktuální výkupní cenu elektřiny, pak při průměrném výkonu kogenerační jednotky 550 kW/hod můžeme hovořit o úspoře pro provozovatele ve výši 1,88 milionů korun.  

Generální oprava zahrnovala nejen výměnu gensetu, ale také důkladnou údržbu čerpadel a ventilátorů i výměnu provozních kapalin. Rychlou opravu umožnila i tzv. X-change služba od výrobce motorů MWM, která spočívá v tom, že výrobce dodá repasovaný motor, generátor a základový rám, vše zcela shodné s původním motorem (MWM TCG 2016 V12 C), takže výměna je rychlá a jednoduchá. Starý genset je následně odeslán zpět do MWM.