saperator-bg

Dekarbonizace v České republice

calendar 29.09.2021
Pětina obyvatel České republiky je dálkově zásobována teplem, které z více než 60 % vzniká spalováním uhlí. Tato situace není v kontextu dekarbonizačních závazků České republiky a není proto dlouhodobě udržitelná.

Nejvýraznějším znečišťovatelem ovzduší v ČR je výroba energií z hnědého uhlí. Proto je v současnosti cílem nahrazovat tyto staré zdroje zdroji obnovitelnými, případně uhelné elektrárny a teplárny transformovat na spalování zemního plynu či jiných ekologických paliv.

Snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 30 % v porovnání s rokem 2005 je možné dosáhnout nejenom zaváděním nových „čistších“ zdrojů, ale např. prostřednictvím zvyšování účinnosti současných energetických soustav, anebo snižováním energetické náročnosti jednotlivých provozů. S problematikou dekarbonizace úzce souvisí i systém tzv. emisních povolenek, jejich cena navíc neustále roste. Více informací si můžete přečíst např. v ekonomickém deníku.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ze zemního plynu je vysoce efektivní a zároveň ekologickou alternativou pro uhelné teplárny, která v maximální možné míře umožní zachovat stávající soustavy zásobování teplem a současně zlepšit ekonomiku jejich provozu.

TEDOM je díky více než 30 letům zkušeností v oblasti kogenerace připraven vás plně podpořit ve vaší snaze ušetřit náklady na výrobu energií, výrazně redukovat emise a přispět tak ke zlepšení životního prostředí. Nabízíme vám takové portfolio služeb, které vám maximálně usnadní rozhodování v souvislosti s výstavbou či modernizací vašeho provozu.

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi s vámi vše nezávazně zkonzultujeme a následně nabídneme optimální řešení pro váš konkrétní projekt.

Čechy Jiří Štochl +420 724 136 416
Morava Ondřej Šimoník +420 722 976 715
Slovensko Igor Katona +421 901 704 876