Uvádíme na trh novou kogenerační jednotku

V minulých dnech jsme rozšířili nabídku kogeneračních jednotek o nový typ Cento 140 pro spalování zemního plynu.
Uvádíme na trh novou kogenerační jednotku

Tato jednotka dosahuje díky stechiometrickému způsobu spalování velmi nízkých emisí NOx bez nutnosti použití dodatečného systému selektivní katalytické redukce (SCR). Emise NOx jsou standardně na úrovni 95 mg/Nm3 při 5% O2 ve spalinách, jako opce je nabízena možnost dalšího snížení emisí, a to úroveň 50 mg/Nm3. Podívejte se na celou nabídku našich kogeneračních jednotek.

Poslat dotaz Sledujte TEDOM
Zavřít

Zaslat dotaz