KOGENERAČNÍ JEDNOTKA NA ZEMNÍ PLYN V BIOPLYNOVÉ STANICI

Kogenerační jednotky mají jakožto flexibilní zdroj elektrické a tepelné energie široký způsob využití. Kromě různých oblastí nasazení mohou totiž spalovat i různá plynná paliva. V souvislosti se zvyšujícími se požadavky na celkovou dekarbonizaci energetiky se ve spojitosti s kogenerací stále častěji začíná objevovat i další druh paliva, tzv. obnovitelný zemní plyn nebo též biometan, který se vyrábí z bioplynu vzniklého v bioplynových stanicích.
KOGENERAČNÍ JEDNOTKA NA ZEMNÍ PLYN V BIOPLYNOVÉ STANICI

V těchto stanicích se bioplyn vzniklý ve fermentorech anaerobní digescí organických materiálů standardně spotřebovává spalováním v bioplynových kogeneračních jednotkách. Stanice má svůj zdroj elektrické energie (kterou buď využije pro vlastní spotřebu nebo ji dodá do sítě) a dále zdroj tepla pro regulaci rozkladných procesů ve fermentorech. Celkově si tak může taková stanice významným způsobem vylepšovat celkovou energetickou bilanci, navíc díky spalování obnovitelného paliva.

Jiný přístup k této věci však zvolili na bioplynové stanici Goodrich Farm v Salisbury v americkém Vermontu, kam náš partner, společnost Kinsley, nainstaloval kogenerační jednotku na zemní plyn. Naše jednotka zde totiž nespaluje bioplyn, ale biometan.

Tento druh paliva je de facto bioplyn vyčištěný na úroveň kvality zemního plynu, který je následně možné používat stejně jako klasický zemní plyn. V procesu čištění dochází u bioplynu k odstranění vody, oxidu uhličitého, sirovodíku a dalších stopových prvků. Výsledný plyn má vyšší obsah metanu než klasický bioplyn, díky čemuž je srovnatelný s klasickým zemním plynem a je tak vhodným zdrojem energie v aplikacích vyžadujících zemní plyn.

Velkou výhodou biometanu oproti jiným obnovitelným zdrojům energie spočívá v tom, že je možné jej vyrábět kontinuálně bez závislosti na počasí, což z něj dělá díky jednoduché skladovatelnosti (CNG nebo LNG) vhodný doplněk dalších obnovitelných zdrojů. Kogenerace navíc pracuje s celkovou účinností až 90 % a je proto účinným prostředkem ke snížení uhlíkové stopy provozu samotných fermentorů, což dále výrazně zvyšuje hodnotu generovaného biometanu.

Biometan, který se v rámci bioplynové stanice nevyužije, je dále možné dodávat do plynovodní sítě. V tomto případě jej využívá nedaleká vysoká školy Middlebury College, která jím pokrývá přibližně 50 % spotřeby na vytápění a chlazení budov. Tato vysoká škola se navíc zavázala, že do roku 2028 bude používat pro tyto potřeby pouze obnovitelné zdroje energie a toto je první krok na její cestě k uhlíkové neutralitě.

Další přidanou hodnotou biometanu je to, že okolní biologický odpad již nekončí na skládkách, ale je smysluplně využit na produkci bioplynu, resp. biometanu, což je v souladu s Vermontským zákonem o univerzální recyklaci (148, Vermont’s Universal Recycling law), jenž od roku 2020 zakazuje skládkování biologického odpadu. Organické zbytky z procesu fermentace navíc dále slouží jako kvalitní hnojivo pro místní zemědělce.

Nespornou výhodou je i možnost provozovat kogenerační jednotku mimo hlavní elektrickou rozvodnou síť, v tzv. ostrovním provozu, což např. usnadňuje celé spuštění systému bez zbytečných průtahů. Pro případ neplánovaných výpadků je v rámci celého systému zakomponován i záložní generátor. Kogenerační jednotka TEDOM D800 ve verzi v kontejneru je v provozu již přes 12 měsíců, resp. 8 595 hodin a to bez sebemenších problémů.

Poslat dotaz Sledujte TEDOM
Zavřít

Zaslat dotaz