saperator-bg

TEDOM Poland wprowadza model dzierżawy dla biogazowni !

calendar 08.03.2023
Stało się! W dniu 1.03.2023 r. podpisaliśmy pierwszą umowę 10-letniej dzierżawy jednostek kogeneracyjnych, które będą zasilane biogazem.

Do biogazowni w Suchowoli dostarczamy instalację trigeneracyjną składającą się z dwóch agregatów TEDOM QUANTO 1000_999 BIO C o mocy 999kW każdy oraz dwóch wytwornic pary i jednego agregatu FLEXI 350 MAN BIO C, który będzie zasilał potrzeby własne całego kompleksu tj. biogazowni oraz gorzelni.

Cieszymy się z nawiązania współpracy z tą unikatową w skali kraju biogazownią produkującą biopaliwa 2 generacji. Dzięki naszemu modelowi dzierżawy Inwestor może zredukować wstępne nakłady finansowe, a całe przedsięwzięcie przybiera partnerski charakter.

Jesteśmy głęboko przekonani, że to nie jest ostatnie słowo Inwestora i nie skończy się na trzech jednostkach kogeneracyjnych!