saperator-bg

TEDOM Poland na VII Kongresie Biogazu i Biometanu 15-16 grudnia 2022 r. – największym spotkaniu branży biogazowej w Europie Środkowo-Wschodniej

calendar 21.12.2022
Siódma edycja największego w Polsce spotkania branży biogazowej organizowana przez Magazyn Biomasa, po raz kolejny zgromadziła przedstawicieli krajowego i europejskiego sektora biogazowego. Tym razem dwudniowa konferencja odbyła się pod hasłem: „Biogaz i biometan – stabilne żródło energii w kryzysie energetycznym”.

Podczas tegorocznego Kongresu poruszone zostały kluczowe kwestie dotyczące nowych możliwości dla krajowego rynku biogazu i wykorzystania biogazu, biometanu i bioLNG w rolnictwie, ciepłownictwie, przemyśle i transporcie.

Tematem naszej prezentacji były „ Agregaty kogeneracyjne w biogazowniach jako ratunek dla sieci energetycznych oraz gospodarki RP”.