saperator-bg

Czy Twój agregat kogeneracyjny posiada certyfikat NC RfG?

calendar 30.01.2023
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej od 1.5.2022 r. wszystkie źródła wytwórcze przyłączane do sieci elektroenergetycznej muszą posiadać certyfikaty poświadczające zgodność z kodeksem NC RfG, określającym wymogi w zakresie przyłączania jednostek do sieci.

Mamy przyjemność ogłosić, że wszystkie agregaty kogeneracyjne Tedom pomyślnie przeszły proces weryfikacji zgodności z kodeksem NC RfG w jednostce certyfikującej, a uzyskane w ten sposób certyfikaty zostały pozytywnie zweryfikowane przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Obecność agregatów Tedom w wykazie urządzeń akceptowanych przez PTPiREE daje odbiorcom naszych rozwiązań pewność, że posiadają one niezbędne certyfikaty uznawane przez Operatorów Sieci, dzięki czemu mogą być przyłączane do systemu elektroenergetycznego.

Ponieważ dla instalowanych jednostek wytwórczych posiadanie certyfikatu NC RfG jest wymogiem, to warto zaufać Dostawcy, który może się takim wykazać.