Čistírny odpadních vod (ČOV) jsou vhodným místem pro uplatnění kogenerace. V ČOV se během procesu čištění vody hromadí organický odpad, který produkuje bioplyn obsahující metan. Kogenerační jednotky mohou tento bioplyn efektivně spalovat, což zajišťuje výrobu elektřiny a tepla. To umožňuje čistírnám využívat vyrobenou energii pro své vlastní potřeby. Tím se zvyšuje energetická efektivita provozu, snižují se emise skleníkových plynů a odpadní organický materiál je efektivně zpracován. Kogenerační jednotky v čistírnách odpadních vod přispívají k udržitelnosti energetického systému a zlepšují environmentální dopady provozu.