saperator-bg

Island operation

Cogeneration technology

Kogenerační jednotky mohou spolupracovat s nadřazenou distribuční soustavou v několika základních modelech provozu. V paralelním provozu se jednotka provozuje současně s hlavní distribuční sítí, což umožňuje výrobu elektřiny a tepla pro místní spotřebu, přičemž přebytečná elektřina může být prodávána do sítě. V ostrovním provozu jednotka funguje nezávisle na vnější síti, což je užitečné v případě výpadku energie nebo v odlehlých oblastech. Nouzový provoz zajišťuje nepřetržitou dodávku elektřiny a tepla v případě havárie. Tyto režimy provozu přinášejí flexibilitu a spolehlivost do energetických systémů.