CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025221

Název projektu: SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK

projekt-snizovani-uhlikove-stopy-kogeneracnich-jednotek

TEDOM a. s. získal dotaci ve výši 9 292 191,90 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na svůj projekt „Snížení uhlíkové stopy kogeneračních jednotek“. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které má na starosti společně s Agenturou pro podnikání a inovace OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE, jehož součástí je podprogram APLIKACE. A právě v rámci podprogramu APLIKACE, je administrován uvedený úspěšný projekt firmy TEDOM a. s.

Zmíněný projekt firmy TEDOM a. s. řeší vývoj kogeneračních jednotek s odlišnými motory. Cílem projektu je zlepšit parametry motorů a snížit emise ve vybraných výkonových řadách produktů. Díky inovaci kogeneračních jednotek dojde ke zvýšení celkové účinnosti a vyššímu využití primární energie v palivu.

Výstupem projektu budou nově sestavené a vyvinuté prototypy kogeneračních jednotek s vyššími technickými parametry, než kterými TEDOM i jeho konkurence momentálně disponují. Projekt bude dokončen v srpnu 2023.

 

 

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.Chcete se dozvědět více o projektech, na kterých pracujeme?
SLEDUJTE TEDOM
Podívejte se na kogenerační jednotky, které jsme již nainstalovali.
REFERENCE
Poslat dotaz Sledujte TEDOM
Zavřít

Zaslat dotaz