POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU OPPIK INOVACE

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027226

Název projektu:

Produktová a procesní inovace ekologicky šetrných motorů ve společnosti Tedom a. s.


TEDOM a. s. získal dotaci ve výši 12 531 661,60 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na svůj projekt „Produktová a procesní inovace ekologicky šetrných motorů ve společnosti Tedom a. s.“.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které má na starosti společně s Agenturou pro podnikání a inovace OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE, jehož součástí je podprogram INOVACE. A právě v rámci podprogramu INOVACE, je administrován uvedený úspěšný projekt firmy TEDOM a. s.

Zmíněný projekt firmy TEDOM a. s. řeší problematiku nahrazení morálně i technicky zastaralých výrobních technologií ve výrobním závodu společnosti TEDOM a. s. v Jablonci nad Nisou - dvouvřetenového soustruhu a dvou frézovacích CNC. Všechny uvedené technologie jsou v provozu více než 50 000 provozních hodin, byly pořízeny před více než 15 lety a nyní jsou již ve špatné geometrické kondici.

Předmětem projektu je realizace dvou typů inovací, produktové a procesní. Výstupem projektu budou nové výrobní technologie určené k výrobě inovovaných ekologicky šetrných motorů do kogeneračních jednotek. Nově pořizovaná dvě obráběcí centra a soustruh pomohou TEDOMU výrazně zefektivnit a inovovat výrobní proces. Projekt bude dokončen v srpnu 2023.

POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU OPPIK APLIKACE

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025221

Název projektu:

SNIŽOVÁNÍ UHLÍKOVÉ STOPY KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK


TEDOM a. s. získal dotaci ve výši 9 292 191,90 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na svůj projekt „Snížení uhlíkové stopy kogeneračních jednotek“. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které má na starosti společně s Agenturou pro podnikání a inovace OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE, jehož součástí je podprogram APLIKACE. A právě v rámci podprogramu APLIKACE, je administrován uvedený úspěšný projekt firmy TEDOM a. s.

Zmíněný projekt firmy TEDOM a. s. řeší vývoj kogeneračních jednotek s odlišnými motory. Cílem projektu je zlepšit parametry motorů a snížit emise ve vybraných výkonových řadách produktů. Díky inovaci kogeneračních jednotek dojde ke zvýšení celkové účinnosti a vyššímu využití primární energie v palivu.

Výstupem projektu budou nově sestavené a vyvinuté prototypy kogeneračních jednotek s vyššími technickými parametry, než kterými TEDOM i jeho konkurence momentálně disponují. Projekt bude dokončen v srpnu 2023.

Poslat dotaz Sledujte TEDOM
Zavřít

Zaslat dotaz