Dekarbonizace je proces vedoucí ke snižování množství emisí oxidů uhlíku v atmosféře. 

Pětina obyvatel České republiky je dálkově zásobována teplem, které z více než 60 % vzniká spalováním uhlí. Tato situace není v souladu s dekarbonizačními závazky České republiky, a není proto dlouhodobě udržitelná. Řešením je přejít na zemní plyn.

NAŠE NABÍDKA