Dekarbonizace je proces vedoucí ke snižování množství emisí oxidů uhlíku v atmosféře. 

Pětina obyvatel České republiky je dálkově zásobována teplem, které z více než 60 % vzniká spalováním uhlí. Tato situace není v kontextu dekarbonizačních závazků České republiky a není proto dlouhodobě udržitelná.