Energia elektryczna i ciepło z jednego źródła

Tradycyjny sposób wytwarzania energii elektrycznej bywa mało skuteczny.
Ciepło, powstające w trakcie jej wytwarzania, nie jest w żaden sposób wykorzystywane. Jednostki kogeneracyjne potrafią zrobić jednak z niego użytek.

Zasada Działania Kogeneracji
Energia elektryczna i ciepło z jednego źródła

Zalety jednostek kogeneracyjnych TEDOM

konstrukce
Budowa poszczególnych serii modelowych zaprojektowana jest tak, by jednostki kogeneracyjne osiągały większą efektywność, a ich montaż był możliwie najłatwiejszy.
zivotnost
Wieloletnia żywotność i niezawodność jednostek kogeneracyjnych TEDOM jest wynikiem ciągłego rozwoju wszystkich elementów oraz optymalizacji interwałów serwisowych.
provoz
Eksploatacja jednostek kogeneracyjnych TEDOM jest w pełni automatyczna, praca jednostek może być obserwowana zdalnie i można sterować nimi na odległość za pośrednictwem Internetu.

Typoszeregi jednostek kogeneracyjnych TEDOM

MICRO

20 - 55 kW

CENTO

75 - 220 kW

Flexi

250 - 555 kW

QUANTO

600 - 4 500 kW

Zastosowanie gazowych jednostek kogeneracyjnych

spotreba-tepla

Zastosowanie jednostek kogeneracyjnych możliwe jest we wszystkich budynkach o dużym i relatywnie stałym zapotrzebowaniu na ciepło.

bioplyn

Prócz gazu ziemnego czy LPG jednostki kogeneracyjne mogą spalać również inne rodzaje paliwa. Cecha ta zasadniczo poszerza zakres możliwości ich zastosowania.

elektrina

Eksploatacja jednostek kogeneracyjnych nie jest uzależniona od warunków pogodowych. W wielu przypadkach stanowią one podstawę dużych centrów energetycznych ze względu na elastyczność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Paliwo dla jednostki kogeneracyjnej

Jednostki kogeneracyjne TEDOM spalają gaz ziemny lub LPG, a także inne rodzaje biogazu. Powstaje on np. wskutek rozkładu biomasy w biogazowniach rolniczych, na składowiskach odpadów lub podczas oczyszczania ścieków. Do produkcji energii elektrycznej można zastosować również gaz kopalniany powstający podczas wydobycia węgla lub w kopalniach zamkniętych, a także gaz towarzyszący procesowi wydobycia ropy naftowej.

Warianty jednostek kogeneracyjnych TEDOM

odpowiednie do zastosowania w maszynowniach z eliminacją hałasu

BEZ OBUDOWY

odpowiednie dla wszystkich rodzajów budynków

Z OBUDOWĄ

odporne na niekorzystne warunki pogodowe.

KONTENEROWE

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM ODBIERZ NEWSLETTER
Zamknij

Wyślij zapytanie