Energia elektryczna i ciepło z jednego źródła

Tradycyjny sposób wytwarzania energii elektrycznej bywa mało skuteczny.
Ciepło, powstające w trakcie jej wytwarzania, nie jest w żaden sposób wykorzystywane. Jednostki kogeneracyjne potrafią zrobić jednak z niego użytek.

KONTAKTY
Energia elektryczna i ciepło z jednego źródła

Zalety jednostek kogeneracyjnych TEDOM

konstrukce
Budowa poszczególnych serii modelowych zaprojektowana jest tak, by jednostki kogeneracyjne osiągały większą efektywność, a ich montaż był możliwie najłatwiejszy.
zivotnost
Wieloletnia żywotność i niezawodność jednostek kogeneracyjnych TEDOM jest wynikiem ciągłego rozwoju wszystkich elementów oraz optymalizacji interwałów serwisowych.
provoz
Eksploatacja jednostek kogeneracyjnych TEDOM jest w pełni automatyczna, praca jednostek może być obserwowana zdalnie i można sterować nimi na odległość za pośrednictwem Internetu.

Oferujemy szeroki zakres mocy, używamy różnych rodzajów gazu.

MICRO

POKAŻ SZCZEGÓŁY >
20 – 55 kW
Kompaktowy i wydajny

CENTO

POKAŻ SZCZEGÓŁY >
75 – 220 kW
Sprawdzony i niezawodny

FLEXI

POKAŻ SZCZEGÓŁY >
250 - 555 kW
Bardzo elastyczny
Quanto

QUANTO

POKAŻ SZCZEGÓŁY >
600 – 4 500 kW
Duży i mocny

Zastosowanie gazowych jednostek kogeneracyjnych

spotreba-tepla

Zastosowanie jednostek kogeneracyjnych możliwe jest we wszystkich budynkach o dużym i relatywnie stałym zapotrzebowaniu na ciepło.

bioplyn

Agregaty kogeneracyjne mogą spalać różne rodzaje biogazu, a także gaz ziemny lub LPG. Ta zaleta znacznie rozszerza możliwości wykorzystania jednostek TEDOM.

elektrina

Praca agregatów kogeneracyjnych nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Ze względu na ich elastyczność w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła, są one często podstawą działalności dużych centrów energetycznych.


Warianty jednostek kogeneracyjnych TEDOM

Odpowiednie do zainstalowania w dźwiękoszczelnych maszynowniach

Bez obudowy

odpowiednie dla wszystkich rodzajów budynków

Z obudową

odporne na niekorzystne warunki pogodowe

Kontenerowe

Paliwo jednostki kogeneracyjnej

Agregaty kogeneracyjne spalają zarówno gaz ziemny i LPG, jak i różne rodzaje biogazu. Biogaz jest wytwarzany jako produkt rozkładu biomasy w biogazowniach rolniczych, miejskich ośrodkach recyklingu lub podczas procesu oczyszczania ścieków.  Do produkcji energii elektrycznej można również wykorzystać gaz kopalniany, pochodzący z odmetanowania kopalni lub gaz ziemny wydobywany przy szybach naftowych.

WYBRANY REFERENCJE

Republika Czeska
Hotel FABRIKA, Humpolec
Micro T30 SPE, gas ziemny
Niemcy
Kotłownia Zwickau
Cento L500 SP, gas ziemny
Polska
Biogazownia Przybroda
Cento L500 SP, biogaz
WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie