Energia elektryczna i ciepło z jednego źródła

Tradycyjny sposób wytwarzania energii elektrycznej bywa mało skuteczny.
Ciepło, powstające w trakcie jej wytwarzania, nie jest w żaden sposób wykorzystywane. Jednostki kogeneracyjne potrafią zrobić jednak z niego użytek.

KONTAKTY
Energia elektryczna i ciepło z jednego źródła

Zalety jednostek kogeneracyjnych TEDOM

konstrukce
Budowa poszczególnych serii modelowych zaprojektowana jest tak, by jednostki kogeneracyjne osiągały większą efektywność, a ich montaż był możliwie najłatwiejszy.
zivotnost
Wieloletnia żywotność i niezawodność jednostek kogeneracyjnych TEDOM jest wynikiem ciągłego rozwoju wszystkich elementów oraz optymalizacji interwałów serwisowych.
provoz
Eksploatacja jednostek kogeneracyjnych TEDOM jest w pełni automatyczna, praca jednostek może być obserwowana zdalnie i można sterować nimi na odległość za pośrednictwem Internetu.

Oferujemy szeroki zakres mocy oraz używamy różne rodzaje gazów

MICRO

POKAŻ SZCZEGÓŁY >
20 – 55 kW
Kompaktowy i wydajny

CENTO

POKAŻ SZCZEGÓŁY >
75 – 220 kW
Sprawdzony i niezawodny

FLEXI

POKAŻ SZCZEGÓŁY >
250 - 555 kW
Bardzo elastyczny
Quanto

QUANTO

POKAŻ SZCZEGÓŁY >
600 – 4 500 kW
Duży i mocny

Zastosowanie gazowych jednostek kogeneracyjnych

spotreba-tepla

Zastosowanie jednostek kogeneracyjnych możliwe jest we wszystkich budynkach o dużym i relatywnie stałym zapotrzebowaniu na ciepło.

bioplyn

Eksploatacja jednostek kogeneracyjnych nie jest uzależniona od warunków pogodowych. W wielu przypadkach stanowią one podstawę dużych centrów energetycznych ze względu na elastyczność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

elektrina

Provoz kogeneračních jednotek není závislý na povětrnostních podmínkách. Pro svou flexibilitu výroby elektřiny a tepla jsou často základem velkých energetických center.


Warianty jednostek kogeneracyjnych TEDOM

odpowiednie do zastosowania w maszynowniach z eliminacją hałasu

Bez obudowy

odpowiednie dla wszystkich rodzajów budynków

Z obudowa

odporne na niekorzystne warunki pogodowe.

Kontenerowe

Paliwo dla jednostki kogeneracyjnej

Jednostki kogeneracyjne TEDOM spalają gaz ziemny lub LPG, a także inne rodzaje biogazu. Powstaje on np. wskutek rozkładu biomasy w biogazowniach rolniczych, na składowiskach odpadów lub podczas oczyszczania ścieków. Do produkcji energii elektrycznej można zastosować również gaz kopalniany powstający podczas wydobycia węgla lub w kopalniach zamkniętych, a także gaz towarzyszący procesowi wydobycia ropy naftowej.

WYBRANY REFERENCJE

Republika Czeska
Hotel FABRIKA, Humpolec
Micro T30 SPE, gas ziemny
Niemcy
Kotłownia Zwickau
Cento L500 SP, gas ziemny
Polska
Biogazownia Przybroda
Cento L500 SP, biogaz
WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie