saperator-bg

Virtual power plant

Modern energy sector

Virtuální elektrárna je inovativní koncept, který spojuje mnoho malých a decentralizovaných zdrojů energie do jednoho efektivního a flexibilního systému, který se navenek chová jako jeden velký zdroj. Tato síť propojuje např. kogenerační jednotky, fotovoltaické panely, baterie a další obnovitelné, ale i tradiční energetické zdroje. Virtuální elektrárna umožňuje tyto zdroje řídit a optimalizovat dodávku elektřiny podle aktuálních potřeb a cen na trhu. Tím se zvyšuje celkové efektivita a vlastníkům zdrojů umožňuje jejich účast ve virtuální elektrárně získat finanční odměnu. Tato moderní koncepce podporuje udržitelnou energetiku a zvyšuje spolehlivost dodávky elektřiny.