saperator-bg

Photovoltaic panels

RSE

Kogenerační jednotky jsou skvělým doplňkem fotovoltaických panelů v energetických systémech. Během letních období, kdy fotovoltaické panely generují elektřinu ze slunečního záření, a není potřeba tolik tepla nemusí být kogenerační jednotky využity vůbec, případně jen omezeně. Ovšem v zimním období, kdy se efektivita fotovoltaických panelů snižuje může namísto nich generovat potřebné energie právě kogenerace. Kombinace těchto technologií zvyšuje energetickou efektivitu a celkový výkon systému, stejně jako jeho flexibilitu. Tato kombinace zajišťuje provozovateli kontinuální dodávku energie a snižuje jeho náklady na energii.