Ocena właściwości zastosowania jednostki kogeneracyjnej jest zależna od wielu czynników. Poniższy kalkulator przeznaczony jest tylko do orientacyjnej oceny korzyści z zastosowania jednostki kogeneracyjnej w konkretnym przypadku. Możemy bezpłatnie opracować szczegółową kalkulację opłacalności inwestycji. W przypadku  zainteresowania taką usługą, prosimy o wypełnienie niezbędnych danych i naciśnięcie przycisku Wyślij do konsultacji. Wyliczenia zostaną odesłane za pomocą kwestionariusza kontaktowego. Następnie skontaktujemy się z Państwem i poprosimy o przekazanie kolejnych informacji uzupełniających.

Ceny w kalkulatorze należy podawać bez VAT. Jeśli nie jesteś płatnikiem VAT, może to negatywnie wpłynąć na ekonomikę zastosowania jednostki kogeneracyjnej. Cenę energii elektrycznej prosimy podać bez zaliczenia płatności stałych, które nie są związane z pobieraną ilością energii elektrycznej, jak np. opłata przesyłowa, opłata za bezpiecznik czy za miejsce poboru.

Kalkulator przeznaczony jest wyłącznie do zastosowania w przypadku korzystania z gazu ziemnego, nie biogazu.