MODUŁY KOGENERACYJNE TEDOM

MODUŁY KOGENERACYJNE TEDOM

500 - 10 000 kW

Dla wyspecjalizowanych inwestorów, którzy potrafią zapewnić sobie niektóre części technologii kogeneracyjnej we własnym zakresie, przygotowano szereg modułów kogeneracyjnych na gaz ziemny o mocy 500 kWe do 10 MWe.

Jeśli mają Państwo doświadczenia w zakresie dużych projektów energetycznych i zamierzają Państwo zbudować jednostkę kogeneracyjną we własnym zakresie, to moduły kogeneracyjne stanowią wprost idealne rozwiązanie. Typowym przykładem jest sytuacja, gdy klient posiada generator i potrzebna jest mu pomoc przy dostawie kolejnych części technologii kogeneracji.

 

PRZEJŚĆ DO KONFIGURATORA

Zalety organizacji modułowej jednostek kogeneracyjnych TEDOM

Wybierz tylko moduły i usługi, jakie zamierzasz zamówić u nas

Wybierz tylko moduły i usługi, jakie zamierzasz zamówić u nas

Możesz wykorzystać własne zasoby konstrukcyjne, produkcyjne i montażowe

Możesz wykorzystać własne zasoby konstrukcyjne, produkcyjne i montażowe

Pomożemy w optymalizacji projektu dokładnie według zapotrzebowania klienta

Pomożemy w optymalizacji projektu dokładnie według zapotrzebowania klienta


Co klient powinien wiedzieć ...

Jakie wymagania wynikają z takiego rozwiązania dla klienta?

Wymagane jest pewne doświadczenie. Klient musi brać udział w procesie zamówienia i montażu. W realizacji dostawy bierze udział kilka podmiotów, a więc takie rozwiązanie wymaga bardziej skomplikowanej koordynacji.

Dla których klientów dogodne jest takie rozwiązanie?

Dla tych, którzy potrafią zapewnić sobie niektóre części dostaw we własnym zakresie. Dla tych, którzy mają doświadczenie w takich projektach. Dla tych, którzy wymagają indywidualnego rozwiązania na miarę.

Jak postępować?

Wybierz typ JK zgodnie z zapotrzebowaniem na moc elektryczną i ciepło. Wybierz moduły, które potrzebujesz. Wybierz usługi dodatkowe, których świadczenie zamierzasz zlecić. Wyślij wstępne zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie