Cechą podstawową każdej pompy ciepła jest zdolność odbierania energii z jednej strony (ciepła) i jej przekazywanie do układu, np. centralnego ogrzewania. Ich moc oraz oszczędności zależą bezpośrednio od tego, skąd ciepło jest odbierane i jakie paliwo do tego zużywamy.

W odróżnieniu od elektrycznej, gazowa pompa ciepła dysponuje również stałą mocą cieplną w postaci ciepła odbieranego z silnika spalinowego. Z takich właściwości zasadniczych następnie wynikają możliwości ich zastosowania.