Model eksploatacyjny na wysypisku śmieci w Świętochłowicach

Biogaz jest produktem powstającym podczas beztlenowego rozkładu materii organicznej. Składa się głównie z metanu i dwutlenku węgla oraz śladowych ilości innych gazów. Ze względów bezpieczeństwa, jak i ochrony środowiska, odgazowanie składowisk jest obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów.
Model eksploatacyjny na wysypisku śmieci w Świętochłowicach

Szacunkowo z jednej tony odpadów produkuje się 250 m3 gazu, którego zawartość metanu oscyluje w granicach 45-65%. W zależności od składu biogazu, zmienia się jego wartość opałowa, która mieści się w przedziale 19-23 MJ/m3. Taki potencjał energetyczny warto wykorzystać, dlatego 25 listopada br. podpisaliśmy umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. W ramach tego kontraktu będziemy dzierżawić część składowiska odpadów oraz kupować gaz wysypiskowy od MPPGK.

Na wydzierżawionej części składowiska zostanie zbudowany kompletny układ odgazowania składowiska wraz z jednostką kogeneracyjną, która pozyskany gaz wykorzysta do produkcji energii elektrycznej. Medium to w pierwszej kolejności pokryje zapotrzebowanie składowiska, a nadmiar zostanie sprzedany do sieci. Nie jest to dla nas pierwszy tego typu projekt na terenie Polski. Od 6 lat eksploatujemy dwie nasze jednostki Cento 180 na wysypisku śmieci w Niedźwiedziu. W 2020 roku z nadwyżek wyprodukowanej energii, do sieci odprowadziliśmy aż 1 360 MWh.

TEDOM na całym świecie proponuje składowiskom właśnie taki model, w którym to dzierżawi jego część i na własny koszt buduje infrastrukturę odgazowania a następnie instaluje jednostkę kogeneracyjną i produkuje energię. W samej Republice Czeskiej aż 17 wysypisk skorzystało z takiej formy współpracy.

Co zyskuje wysypisko korzystając z modelu eksploatacyjnego:

  • korzyści z dzierżawy części składowiska
  • niższa cena energii elektrycznej i ciepła
  • korzyści ze sprzedaży gazu składowiskowego
  • delegowanie wszystkich ryzyk legislacyjnych i eksploatacyjnych

Poza modelem eksploatacyjnym, wysypiska kupują od nas jednostki i eksploatują je samodzielnie. Ogółem na wysypiska na całym świecie TEDOM sprzedał już ponad 140 jednostek, dlatego jest nam dobrze znana cała infrastruktura niezbędna do prawidłowego funkcjonowania agregatów na składowiskach.

Szczegółowych informacji na temat modelu eksploatacyjnego udziela dział handlowy TEDOM: https://www.tedom.com/pl/kontakty/

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie