TEDOM vyvíjí plynové tepelné čerpadlo s přímým odparem

Firma TEDOM pracuje na vývoji prototypu plynového tepelného čerpadla s přímým odparem. Projekt „TA04020173 / Vývoj nového chladícího zařízení na přímý odpar s plynovým spalovacím motorem“ je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky.

Vývoj tohoto zařízení posune dále možnosti využití plynových tepelných čerpadel v různých průmyslových provozech. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experi­mentálního vývoje s názvem „ALFA“ je vůbec prvním programem připraveným Technologickou agenturou ČR v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí. Klade důraz na posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a ino­vacích a důsledné vyžadování spolufinancování projektů výzkumu, vývoje a inovací z neveřejných zdrojů.

Program tematicky podporuje projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech progresivních technologií, životního prostředí a energetiky a dopravy. Tyto oblasti se promítají do struktury programu rozděleného na tři podprogramy, vývoj prototypu plynového tepelného čerpadla s přímým odparem spadá do druhého z nich: „Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí“.

Více informací o probíhajícím projektu naleznete zde, informace o programu ALFA jsou k dispozici na internetových stránkách Technologické agentury České republiky.

Zavřít

Zaslat dotaz