TEDOM s.r.o. se změnil na TEDOM a.s.

1.11.2010 byl uskutečněn proces fúze sloučením společností TEDOM s.r.o., TEDOM Energo s.r.o., TEDOM CHP s.r.o. a Jesenická tepelná společnost s.r.o. se společností TEDOM Holding a.s.

Nová obchodní forma nástupnické společnosti zní TEDOM a.s. Sídlo společnosti je ve Výčapech. Ke dni účinnosti zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku přešla všechna práva a povinnosti společností TEDOM s.r.o., TEDOM ENERGO s.r.o., TEDOM CHP s.r.o. a JESENICKÁ TEPELNÁ SPOLEČNOST s.r.o., na nástupnickou společnost TEDOM a.s. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

Zavřít

Zaslat dotaz