Situace kolem podpory kogenerace – AKTUALIZACE

Současná situace kolem podpory vysokoúčinné kogenerace přináší nejistotu provozovatelům kogeneračních jednotek i investorům do této technologie. TEDOM ve spolupráci s COGEN Czech situaci sleduje a snaží se podpořit obnovení vyplácení zeleného bonusu.

Na základě právních rozborů evropských podmínek a stávajících kroků MPO a vlády:

  • Věříme, že podpora pro zdroje uvedené do provozu do konce roku 2015 bude obnovena tak, aby dopady aktuálního stavu byly minimální.
  • Předpokládáme, že podpora vysokoúčinné kogenerace pro zdroje uvedené do provozu po 31. 12. 2015 bude vyhlášena až na základě výsledků notifikačního řízení Evropské komise. Ze strany státní správy i z oficiálních strategických dokumentů je vidět zjevná vůle další rozvoj kogenerace podporovat. Současná situace je způsobena především byrokratickými problémy, a proto předpokládáme, že podpora pro nové zdroje bude po jejich vyřešení obnovena.

Chceme také všem naši partnerům a potenciálním zákazníkům připomenout, že TEDOM je rovněž výrobcem efektivního zdroje tepla – plynového tepelného čerpadla, které není závislé na jakékoli provozní podpoře! Tato technologie přináší provozní úsporu jen díky nízké spotřebě paliva. I na plynové tepelné čerpadlo je možno čerpat investiční podporu v rámci programů OPŽP i OPPIK, ke kterým Vám rádi podáme potřebné informace. Základní informace k oběma programům najdete i v našich předchozích aktualitách.

AKTUALIZACE: Energetický regulační úřad vydal 29. prosince 2015 cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Toto cenové rozhodnutí přiznává podporu zdrojům uvedeným do provozu do konce roku 2015.

Zavřít

Zaslat dotaz