\

Monitoring provozu kogeneračních jednotek

Je to „on-line“ sledování chodu a technického stavu kogeneračních jednotek. Dálkový monitoring umožňuje velmi rychle reagovat na případné poruchy stroje a často jim i předcházet. Tato služba pomáhá šetřit peníze zákazníka, protože výrazně zkracuje dobu odstávky kogenerační jednotky v případě poruchy.

Monitoring provozu kogeneračních jednotek

Výhody Monitoringu TEDOM

naklady
Snižuje náklady na servis díky včasné analýze
provozních hodnot
strediska
Minimalizuje dobu odstávky kogenerační jednotky
analyza
Umožňuje analyzovat stav jednotky bez nutnosti výjezdu servisního technika
zarovka
Nezasahuje do provozu kogenerační jednotky
zkusenosti
Umožňuje konfiguraci řídicího systému kogenerační jednotky bez nutnosti její odstávky
info
O potenciálních provozních problémech vždy předem informuje provozovatele

Úrovně monitoringu TEDOM

Podmínkou pro připojení kogenerační jednotky k dálkovému monitoringu je internetové připojení v místě instalace. Služby dálkového monitoringu jsou zpoplatněny dle ceníku (k dispozici na vyžádání na monitoring@tedom.com.)

READY

Periodické denní sledování provozních hodnot kogenerační jednotky, ukládání historie provozu.

Případný servisní zásah je proveden na objednávku.

ACTIVE

Non-stop sledování provozních dat kogenerační jednotky, ukládání historie provozu se zpětnou analýzou dat a jejich vyhodnocení.

Pravidelné zasílání informací o stavu jednotky, upozornění zákazníka v případě akutního provozního problému.

Analýza technického stavu jednotky včetně doporučení pro provozovatele, telefonická podporaplánování pravidelné údržby kogenerační jednotky.
Zavřít

Zaslat dotaz