SEI prověřuje čerpání zeleného bonusu

Státní energetická inspekce (SEI) prověřuje u provozovatelů kogeneračních jednotek oprávněnost čerpání zeleného bonusu a plnění požadavků platné legislativy z hlediska úspory primární energie a účinnosti kogeneračních jednotek.

Sdružení Cogen Czech proto vydalo pro všechny provozovatele kogeneračních jednotek doporučení, týkající se požadavků na měření spotřeby paliva, elektřiny  a užitečného tepla. Přečtěte si toto doporučení.

Zavřít

Zaslat dotaz