Řídicí systém ProCon Lite

Řídicí systém ProCon Lite je určen pro kogenerační jednotky řady Micro a pro kogenerační jednotky řady Cento do výkonu 100 kW. ProCon Lite nabízí zákazníkům nové užitné vlastnosti a vyšší komfort obsluhy.

a první pohled zaujme ProCon Lite větším displejem. Zatímco na řídicím systému MiniCon 2 byl použit monochromatický displej o úhlopříčce 7,5 cm, zobrazovací jednotka ProCon Lite má barevný displej o úhlopříčce 12,5 cm. Okolo displeje je rozmístěno 13 tlačítek, z nichž 8 má pevně přiřazenou funkci a u zbývajících pěti se jejich funkce mění podle aktuálního zobrazení na displeji. Za zmínku stojí určitě také to, že řídicí systém ProCon Lite podporuje spolupráci s koncentrátorem T-Con 2, což je nutnou podmínkou pro instalace, na kterých je požadavek na spolupráci více soustrojí jak paralelně s veřejnou sítí, tak i paralelně mezi sebou v ostrovním režimu.Další novinkou je datová komunikace s řídicí jednotkou zapalování.

Výhody pro zákazníka
Díky modulární rozšiřitelnosti, která umožňuje připojení dalších vstupně výstupních modulů je např. možné až na místě instalace pružně reagovat na některé specifické požadavky zákazníka, jako např. natápění akumulační nádrže.
Další nemalou výhodou je to, že ProCon Lite podporuje připojení k internetu s využitím služby AirGate, která má naprosto minimální požadavky na připojení v místě instalace.

U kogeneračních jednotek řady Micro bude po omezenou dobu existovat možnost volby mezi řídicími systémy MiniCon 2 a ProCon Lite. Důvodem pro osazení dříve používaného systému MiniCon 2 může být např. to, že zákazník již má v místě instalace několik kogeneračních jednotek s tímto řídicím systémem a s ohledem na obsluhu i na začlenění do nadřazeného řídicího systému je pro něj výhodnější žádat osazení řídicím systémem MiniCon 2.

ProCon Lite × ProCon Sight
Vedle řídicího systému ProCon Lite používáme ještě systém ProCon Sight, a to pro kogenerační jednotky o výkonu nad 100 kW. Na první pohled je mezi těmito dvěma řídicími systémy rozdíl ve velikosti displeje zobrazovací jednotky. ProCon Lite používá displej o úhlopříčce 12,5 cm, zatímco ProCon Sight je osazen zobrazovací jednotkou o úhlopříčce 20 cm. Hardwarová i softwarová konfigurace řídicího systému ProCon Sight se pak liší podle typu jednotky a podmínek instalace.

Poslat dotaz Sledujte TEDOM Odebírat newsletter
Zavřít

Zaslat dotaz