Princip je podobný jako u klasických tepelných čerpadel. Základem je malý plynový motor a průmyslový kompresor, které jsou zapojeny do chladivového okruhu společně s výparníkem a kondenzátorem. Jednotka dodává chlad z okruhu výparníku a teplo uvolněné z kondenzátoru, bloku motoru a spalin. V případě potřeby může jednotka pracovat v čistě topném režimu, za příznivých klimatických podmínek může „odebírat“ i teplo z okolního prostředí (zvýšení topného výkonu).

princip-plynoveho-tepelneho-cerpadla

Plynový motor spaluje zemní plyn, zahřívá se, produkuje spaliny a otáčí pístovým kompresorem.Spalovací motor je samozřejmě třeba chladit, toto teplo můžeme odebírat přes výměník a použít jej k vytápění nebo k ohřevu užitkové vody (TUV, 90°C). Produkované spaliny v sobě také nesou značné množství využitelné energie. Tu dokážeme zužitkovat díky přídavnému kondenzačnímu spalinovému výměníku.

Kompresor svou činností vytváří v chladivovém okruhu rozdílné fyzikální podmínky na vstupu a výstupu z kompresoru – působením expanzního ventilu je celý kompresorový okruh rozdělen na 2 části, stranu kondenzátoru a stranu výparníku. V kompresorovém okruhu obíhá chladivo v plynném či kapalném skupenství.

 

Topný faktor = poměr získané a vložené energie. Další informace naleznete v sekci „Často kladené dotazy„.

Na výtlaku z kompresoru je chladivo zvýšením tlaku donuceno ke kondenzaci. V kondenzátoru dochází ke kondenzaci par chladiva doprovázené uvolňováním tepla. Toto teplo můžeme následně využít například pro vytápění (nízkopotenciální teplo, teplota okolo 50°C).

Expanzní ventil umístěný před výparníkem uvolňuje tlak v okruhu sání kompresoru, zabezpečuje nástřik chladiva do výparníku, ve kterém se chladivo i při poměrně nízké teplotě vypařuje a tím odebírá z okolí teplo (ochlazuje okolní prostření). Tuto část kompresorového okruhu využíváme k chlazení – prostřednictvím ní odebíráme teplo z míst, kde je nežádoucí nebo odkud je potřeba ho „přemístit“ jinam.

Při konstrukci plynového tepelného čerpadla TEDOM Polo 100 jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností z vývoje, výroby a provozu kogeneračních jednotek. Díky tomu je servis a údržba motorové části plynového tepelného čerpadla obdobná jako u kogeneračních jednotek TEDOM.

Kompresorová část, ve které obíhá chladivo, byla konstrukčně zpracována přímo výrobcem tepelných čerpadel a její údržba se příliš neliší od údržby klasických tepelných čerpadel.

Princip úspory energie

Podívejte se, jak lze pomocí plynového tepelného čerpadla TEDOM uspořit náklady na teplo a chlad. Jedná se o modelový příklad, jednotlivé údaje se mohou lišit podle konkrétních podmínek provozovatele.

Na obrázku je znázorněno srovnání výroby chladu pomocí elektrického chilleru a plynového tepelného čerpadla TEDOM. Na výrobu 1 kWh chladu potřebujeme v obou případech 1,1 kWh paliva. Kromě chladu získáme i nízkopotenciální teplo, které lze využít, ale často se nevyužívá. Z plynového tepelného čerpadla však navíc dostaneme ještě 0,6 kWh tepla, které bychom jinak museli vyrobit jiným způsobem. Toto teplo tedy představuje reálnou úsporu všude tam, kde potřebujeme vyrábět chlad a teplo.

Princip úspory emisí CO2

Při společné výrobě chladu a tepla pomocí jednotky TEDOM Polo 100 se v případě využití veškerého tepla uspoří za tisíc hodin provozu až 76 % tu emisí CO2 oproti oddělené výrobě chladu a tepla. I v případě, že nebude možné využít nízkopotenciální teplo (50°C), bude úspora činit více než 16 tun emisí CO2.Poslat dotaz Sledujte TEDOM Odebírat newsletter
Zavřít

Zaslat dotaz