Základní vlastností každého tepelného čerpadla je schopnost odebírat na jedné straně energii (teplo) a předávat ji dál do systému, například do topné soustavy. Jejich výkon a výše provozní úspory přímo závisí na tom, odkud a kam se teplo „přečerpává“, a jaké „palivo“ k tomu potřebujeme.

Plynové tepelné čerpadlo, na rozdíl od toho elektrického, navíc disponuje i stálým tepelným výkonem v podobě tepla odebíraného ze spalovacího motoru. Od těchto základních vlastností se potom odvíjí možnosti jeho využití.