Nová výzva z programu OPŽP

Od 1. prosince 2015 je možné podávat žádosti o dotace z Operačního programu životní prostředí, tentokrát z programu prioritní osy 5 - Energetické úspory.

Cílem specifického programu 5.1 této prioritní osy je snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití OZE. Z tohoto programu je možné financovat mj. pořízení plynového tepelného čerpadla nebo kogenerační jednotky. Připravili jsme pro vás výběr informací týkajících se dotovaného nasazení těchto dvou technologií.

V případě zájmu o využití dotace můžete kontaktovat naše obchodní manažery.

Zavřít

Zaslat dotaz